Bestuur Ouderraad

Het bestuur van de OR:

Jacqueline Rosenbrand - secretaresse

Motto: “Vele handen maken licht werk.”

Luuk Stovers - penningmeester
Motto: “Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten is absolute noodzaak. Met voldoende inbreng van de ouders kunnen wij leuke activiteiten blijven organiseren voor onze school. Samen bereiken we meer voor onze kinderen”.

Ellen Spuijbroek - voorzitster
Motto: “Ik hoop op nog meer betrokken ouders. Samen de schouders eronder en ooklol hebben met elkaar = samen bouwen aan een levendig schoolklimaat”.

U kunt ons bereiken via : or@bsbesoyen.nl