Nieuwe leerlingen

Instroom

Het traject is als volgt:

1. Ouders die hun kind aan willen melden of aangemeld hebben, krijgen van Janneke een rondleiding door de school, waarbij de nieuwe ouders algemene informatie krijgen over de algemene uitgangspunten en manier van werken in de school.

2. Twee maanden voordat de leerling gaat starten, worden de ouders met hun kind in een klein groepje uitgenodigd door de directie om op school een kennismakingsgesprek te hebben. Ouders krijgen dan nogmaals wat informatie over de school (het is vaak al lange tijd geleden dat ze hun kind hebben aangemeld). Ze worden door de ouders van de “werkgroep nieuwe ouders” geïnformeerd over de ondersteuning die door ouders in de school geleverd wordt.

Bij dit informatiegesprek krijgen de nieuwe ouders een envelop met de informatie overhandigd. De inhoud van deze envelop wordt met de nieuwe ouders kort doorgenomen.

De directie geeft door aan de leerkracht dat ouders zijn uitgenodigd.

3. Rond dezelfde periode neemt de IB-er (Daniëlle) hierna contact met de ouders op om inhoudelijk op de ontwikkeling van het nieuwe kind in te gaan. Zijn er ontwikkelingen waar we als school rekening mee moeten houden? Lopen er mogelijk al trajecten die voor ons als school van belang zijn om te weten?

4. De leerkracht van het nieuwe kind neemt contact op met de ouders om afspraken te maken voor het komen oefenen en het kennismaken met de leerkracht. Na enkele weken/maanden zal door de leerkracht een moment gepland worden om samen met de ouders de start van de schoolloopbaan door te nemen.

Aanmeldformulier nieuwe leerlingen