Geschiedenis

Basisschool Besoyen was tot 19 mei 2015 gevestigd aan de Kasteellaan in Waalwijk.
Het gebouw werd in drie fasen gerealiseerd.
In 1960 werd de hoogbouw in gebruik genomen.
De naam was toen nog Bernadetteschool: een 6-klassige meisjesschool. De jongens zijn pas later gekomen, na fusie met de Jozefschool.
In 1985, het jaar waarin de basisschool van start ging, zijn er lokalen bijgebouwd voor de kleutergroepen.
Tenslotte is in 2000 de laatste uitbreiding voltooid. De school beschikte over 12 groepslokalen, een speelzaal, directiekamer, icl-ruimte, een keukentje en personeelsruimte. En last but not least, dankzij de geweldige inzet van ouders, een prachtige speelplaats!

Sinds 19 mei 2015 zijn wij gevestigd in KINDCENTRUM BESOYEN.

Ons nieuwe bezoekadres is:
van Duvenvoordestraat 13
5141 BP Waalwijk

Kennismakingsbrochure 2014-2015