Opleidingsschool

Een groot deel van de opleiding van de studenten van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie speelt zich af in de praktijk. Tijdens stages in de verschillende groepen leren zij de kneepjes van het onderwijs.

Basisschool Besoyen is werkzaam als opleidingsschool. Dit houdt in dat wij een groot aantal studenten begeleiden. De studenten zijn afkomstig uit de verschillende jaargangen van de opleiding. Dit schooljaar zijn er 5 studenten van de Propedeuse, 2 studenten van de H1-fase (2de jaars) en 2 studenten van de A-fase (afstudeerders) aanwezig.

De studenten worden in eerste instantie begeleid door de leerkracht van de groep (mentor) waar ze in werkzaam zijn.

Daarnaast hebben we op school een basisschoolcoach (bsc). Deze heeft het overzicht over wat de opleiding van de student vraagt en wat de dagelijkse praktijk met zich meebrengt. Er is een nauw contact met de opleiding.

De studenten hebben vanuit de opleiding een studieloopbaanbegeleider(slb). Deze is gemiddeld eens in de 3 weken op de basisschool aanwezig. Deze begeleidt de student, de mentor en de basisschoolcoach.

Het mes snijdt hierbij aan 2 kanten. Als basisschool investeren wij in de ontwikkeling van de studenten. Studenten nemen vanuit de opleiding nieuwe inzichten en werkwijzen mee. Door onze nauwe samenwerking nemen wij hier ook kennis van.

Studenten in de afstudeerfase hebben een sollicitatieprocedures doorlopen. Zij lopen niet alleen wekelijks 2 dagen stage. Zij nemen ergens in het schooljaar de stagegroep 5 lesweken over. Hiernaast werken zij mee aan de schoolontwikkeling door het doen van onderzoek. Het onderwerp van dit onderzoek wordt door het team van basisschool Besoyen vastgesteld n.a.v. ons schoolplan. Studenten presenteren dit onderzoek in het team en de aanbevelingen/nieuwe inzichten nemen wij mee in ons dagelijks handelen.