Ouderraad

OR 2020-2021

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die een paar keer per schooljaar samen komen. Ze maken daar een start aan de organisatie van de feestelijke activiteiten die op Basisschool Besoyen gevierd worden. Gemiddeld wordt er 3 keer per jaar van 20.00 uur tot 22.00 uur vergaderd in de aula op school. De vergaderingen zijn altijd onder leiding van de voorzitter en worden bijgewoond door een teamlid (leraar), dit jaar is dat Ingrid van Rossum.  
Om al die gelegenheden te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Onze school hanteert een vrijwillige eigen bijdrage van 30 euro per schooljaar per kind. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad.  De ouderbijdrage bestaat uit een deel van 15 euro voor de activiteiten en 15 euro spaargedeelte voor het aankomende schoolreisje. Elke 2 jaar wordt een schoolreisje georganiseerd. De ouderraad is budgetverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. 

 

Hoe gaat de ouderraad te werk?
De ouderraad bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaresse. Deze drie leden vormen samen het bestuur van de ouderraad. Daarnaast kent de ouderraad overige leden die net als het bestuur deelnemen in de verschillende activiteitencommissies. 

Voorzitster: Ellen Mesch      

Ik ben best lang betrokken bij de Ouderraad. Eerst voor mijn zoon Daan (die nu al een tijdje op de middelbare zit) en nu voor Suus. Zij zit in groep 7.
In de ouderraad zitten klassenouders, maar ook andere ouders mogen zich melden. Dit jaar gaan we voor een meer open systeem, dus kom als de agenda je aantrekt.
Ik zie betrokken ouders op BS Besoyen en het is mooi te zien dat ouders willen nadenken om met minimale middelen er een hele mooie schooltijd van te maken.  
Wat ik hoop voor de komende jaren:

 • dat de activiteiten van de ouderraad en de ideeën van de leerlingenraad steeds beter op elkaar worden afgestemd,
 • dat er meer ouders een klein handje helpen
  (al is het een kleine taak).
 • dat commissies nieuw bloed gaan krijgen.
  Jarenlang hebben oude vertrouwde gezichten oudercommissies gedraaid. Langzaam stromen hun kinderen door.. we zijn dus op zoek naar nieuwe ouders en… nieuwe ideeën, wees welkom!

                    

 

 

Ellen

 

 Secretaresse; Nathalie Nieuwenhuizen        

Ik ben Nathalie 35 jaar en woon al 12 jaar in Besoyen, mijn dochter Romy (groep7A) en zoon Noah (groep 4/5) zitten op basisschool Besoyen. Ik vind het belangrijk om te helpen op school ik doe dit graag voor de kinderen. Ik vind het regelen en organiseren van activiteiten ook erg leuk. Ik ben nu 3 jaar secretaresse en help ook met de luizencontroles na elke vakantie. Ik heb de afgelopen 7 jaar bij alle activiteitencommissie geholpen. Mijn motto is als iedere ouder 1x per jaar helpt bij een activiteit is het snel geregeld voor de kinderen.  

    
             Nathalie

Penningmeester; Audrey de Louw 

Mijn naam is Audrey de Louw, 44 jaren jong en moeder van Steffie die op dit moment in groep 4 zit op Basisschool Besoyen. Woon zelf al bijna mijn hele leven in Besoyen en heb zelf als kind ook op deze school gezeten. Mijn motivatie om me als penningmeester van de OR op te geven was destijds dat ik het leuk en belangrijk vind om als ouder bij de school van je kind(eren) betrokken te zijn. De rol als penningsmeester was daarbij een logische omdat ik in mijn werkende leven ook in het financiële vakgebied werkzaam ben. Dit is voor mij dus geen onbekend terrein. Heeft een activiteitencommissie dus centjes nodig o.b.v. toegewezen budget dan kunnen ze dus bij mij terecht. Ik ga nog wel een paar jaartje mee hier op school.  

Audrey

Ouderraadavond
De ouderraad vergadert 3x per jaar.

Voor dit schooljaar is dit op 21 september, 20 januari en 23 juni.  
Tijdens de algemene OR vergadering wordt er een terugkoppeling of een voorruitblik gegeven over de activiteiten. Ervaringen worden gedeeld met elkaar en zo nodig kan extra hulp gevraagd worden. Als laatste neemt de ouderraad een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of als er vragen zijn van algemene aard dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen. Indien nodig worden ze gedeeld met de directeur of doorgespeeld naar de MR.

Onze activiteiten
We organiseren als ouderraad de volgende activiteiten

 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Carnaval
 • Pasen
 • Koningsspelen en/of een sportdag
 • Afscheid groep 8
 • Schoolreisje (om de 2 jaar)

 

Activiteitencommissie

Voor iedere activiteit gaat een activiteitencommissie aan de slag. In elke commissie zit altijd een leerkracht en een aantal ouders.
De commissie vertaalt de ideeën van de ouderraad in een activiteit en gaat naar een plan… plant en verzint activiteiten, regelt zaken, bekijkt hoeveel begeleiding nodig is etc.

Wil je meedoen aan zo’n commissie? Meld je dan, vaak staat er een oproep in de Klepkrant.
Ook op de ouderraadvergadering wordt gepolst wie er in een commissie willen.

Vanuit de leerlingenraad worden de ideeën en vragen van de kinderen ook meegenomen. Voor elke activiteit is een budget beschikbaar.

Hulpouders

Naast hulp in de klas, zijn er ook bij feestactiviteiten hand- en spandiensten nodig… dan worden er hulpouders voor de dag gevraagd, of ouders voor het versieren van de school.
Deze hulp wordt gevraagd via de klepkrant, de parro-app of de klassenmoeders. U kunt u direct aanmelden voor de verschillende activiteiten zodra u een dergelijk verzoek heeft ontvangen. 

Waarom zou je je inzetten?
Neem je deel aan de ouderraadvergadering, commissie, ben je hulpouder, luizenpluis, klassenouder…. Het samen bezig zijn in school is ook ontzettend leuk en           gezellig!  En zeg nou zelf al die kinderen die met een blij gezicht rondlopen binnen tijdens de activiteiten dat is natuurlijk een hele mooie beloning voor al het verzette werk.

 

Interesse
Mocht u naar aanleiding van al het bovenstaande interesse hebben gekregen in het werk van de ouderraad dan horen wij dit graag. Indien u interesse heeft laat het dan weten via orbesoyen@leerrijk.nl. We proberen zo spoedig mogelijk te reageren.  

 

 

Medezeggenschapsraad (MR)

In de wet is geregeld dat elke school verplicht is een medezeggenschapsraad in te stellen. De raad bestaat uit ouders en personeelsleden. De verdeling tussen ouders en personeel in deze raad is evenredig. De MR van Basisschool Besoyen bestaat uit 6 leden: drie vertegenwoordigers vanuit het personeel en drie vertegenwoordigers namens de ouders. In principe worden de leden van de MR voor drie jaar gekozen.
De MR is (wettelijk) bevoegd alle aangelegenheden te bespreken welke de school betreffen. U kunt de MR bereiken door een e-mail te sturen naar mr@bsbesoyen.nl

U vindt alles over de MR op www.bsbesoyen.nl/mr

Sportcommissie

Namens de leerkrachten;

Karin Bouten
Joyce Holland

Namens de ouders:

Kimm van der Pennen
Yvette de Louw
Marianne de Kort
Nancy van der Linden
Marielle Ophorst

 

SchoolHandbaltoernooi

Woensdag 19 april gaan deze helden de school vertegenwoordigen bij het Red Rag Tachos schoolhandbaltoernooi. 
Dit vindt plaats op de voetbalvelden van Neo’25. Deze velden liggen tegenover sporthal De Slagen in Waalwijk. Het toernooi duurt ongeveer van 13.00-18.00 uur. Aansluitend aan het toernooi vindt de prijsuitreiking plaats.
Zoals u kunt zien, hebben we nog niet voor alle teams begeleiders, dus bij deze de dringende oproep voor hulpouders om de teams te begeleiden.

Verstandig is dat de begeleiders een app aanmaken met daarin alle telefoonnummers van hun team, zodat afmeldingen en vragen direct beantwoord kunnen worden.

Uiteraard zijn toeschouwers altijd welkom!