Ouderraad

Ouderraad basisschool Besoyen 

 

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad vergadert 5x per jaar met als doel met elkaar het reilen en zeilen op school te delen. Maar ook worden er nieuwe ideeën vanuit school getoetst bij de ouderraad. Kortom het is een platform waar ouders informatie kunnen brengen en halen.
Bij de vergaderingen is ook altijd iemand van de schoolleiding aanwezig. Dat is erg prettig, want zo kunnen we direct zaken toelichten en achtergronden horen. In iedere vergadering worden de afgelopen, de lopende en de komende activiteiten besproken. Zo ontstaan er dan ook vaak diepgaande discussies over ontwikkelingen op school.
De OR is niet voor de behandeling van klachten over een teamlid of individuele zaken die een kind betreffen. Wel kan de OR een rol spelen wanneer er zaken onder de ouders leven die de hele school of een deel van de school aangaan. Ouders die ideeën hebben kunnen dit bij de OR onder de aandacht brengen. Voorbeelden zijn de verkeersveiligheid rond de school, nieuwe initiatieven. De ouderraad organiseert in samenwerking met het team een aantal vaste activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, carnaval, de afscheidsavond groep 8.

Hoe kun je lid worden van de Ouderraad ?
Iedere klas heeft twee klassenouders. Als er een grote aanmelding is wordt er een verkiezing uitgeschreven. Klassenouder ben je voor de periode van max. 2 jaar. Klassenouders zijn automatisch lid van de ouderraad. Klassenouders vormen samen met het bestuur de ouderrraad.
De vergaderingen zijn open, dus u kunt altijd aansluiten. Geef dat dan van tevoren wel even door.


Vergaderdata
Hieronder treft u de vergaderdata aan voor schooljaar 2015-2016.

11 november
13 januari
16 maart
18 mei
6 juli


Wat levert het op?
Als ouder kom je meer in contact met de school. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen.
Je begrijpt ook beter hoe het er op school aan toegaat.
En verder is het gewoon heel erg leuk om samen met andere ouders in een prettige sfeer met elkaar de schouders eronder te zetten!


Meer informatie & ideeën
Uiteraard zijn wij vanuit de Ouderraad graag bereid u meer informatie te geven, maar ook uw ideeën zijn van harte welkom. U kunt daarvoor contact opnemen met ons, maar u kunt ook een bericht sturen naar ons e-mailadres: or@besoyen.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

In de wet is geregeld dat elke school verplicht is een medezeggenschapsraad in te stellen. De raad bestaat uit ouders en personeelsleden. De verdeling tussen ouders en personeel in deze raad is evenredig. De MR van Basisschool Besoyen bestaat uit 6 leden: drie vertegenwoordigers vanuit het personeel en drie vertegenwoordigers namens de ouders. In principe worden de leden van de MR voor drie jaar gekozen.
De MR is (wettelijk) bevoegd alle aangelegenheden te bespreken welke de school betreffen. U kunt de MR bereiken door een e-mail te sturen naar mr@bsbesoyen.nl

U vindt alles over de MR op www.bsbesoyen.nl/mr

Overblijven

Tussenschoolse opvang (TSO)

 

De TSO wordt verzorgd door de TSO CLUB.

Dat betekent dat: 

  • Op maandag, dinsdag, donderdag en op vrijdag kan uw kind op school overblijven.
  • de kosten zijn €2,25 dat uw kind overblijft.
  • u uw kind moet aanmelden bij de TSO CLUB vóórdat het de eerste keer overblijft.

 Over de TSO CLUB:

  • de TSO CLUB werkt ook met vrijwilligers en neemt de vrijwilligers die nu de TSO verzorgen mee over. 
  • de TSO CLUB is altijd op zoek naar bevlogen vrijwilligers.
  • de coördinator werkt in dienst van de TSO CLUB en is iedere dag aanwezig op school om alles goed te laten verlopen.
  • registreer met de codes in de ouderbrief.
  • Kijk voor meer informatie op de ouder-pagina van TSO CLUB: tsoclub.nl/besoyen. Ga voor inloggen en eenmalig registreren naar: login.tsoclub.nl.
  • Heeft u vragen van tso-inhoudelijke aard, neem dan contact op met de tso-coördinator. De contactgegevens vindt u onder CONTACT, als u bent ingelogd in uw ouderaccount. Mocht het inloggen niet lukken of hebt u een vraag over de werking van het systeem, neem dan contact op met de helpdesk van TSO CLUB via support@tsoclub.nl of bel naar 0654 304 663.

 logo tso1

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportcommissie

Namens de leerkrachten;

Karin Bouten
Joyce Holland

Namens de ouders:

Kimm van der Pennen
Yvette de Louw
Marianne de Kort
Nancy van der Linden
Marielle Ophorst

 

SchoolHandbaltoernooi

Woensdag 19 april gaan deze helden de school vertegenwoordigen bij het Red Rag Tachos schoolhandbaltoernooi. 
Dit vindt plaats op de voetbalvelden van Neo’25. Deze velden liggen tegenover sporthal De Slagen in Waalwijk. Het toernooi duurt ongeveer van 13.00-18.00 uur. Aansluitend aan het toernooi vindt de prijsuitreiking plaats.
Zoals u kunt zien, hebben we nog niet voor alle teams begeleiders, dus bij deze de dringende oproep voor hulpouders om de teams te begeleiden.

Verstandig is dat de begeleiders een app aanmaken met daarin alle telefoonnummers van hun team, zodat afmeldingen en vragen direct beantwoord kunnen worden.

Uiteraard zijn toeschouwers altijd welkom!