Welkom op onze MR website!

Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding van de school. Een school heeft ook een schoolbestuur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Basisschool Besoyen valt onder de Stichting Leerrijk! waarin 18 katholieke basisscholen samenwerken. Voor meer informatie kijk op www.leerrijk.nl

De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Besoyen

In de wet is geregeld dat elke school verplicht is een medezeggenschapsraad in te stellen. De raad bestaat uit ouders en personeelsleden. De verdeling tussen ouders en personeel in deze raad is evenredig. De MR van Basisschool Besoyen bestaat uit 6 leden: drie vertegenwoordigers vanuit het personeel en drie vertegenwoordigers namens de ouders. In principe worden de leden van de MR voor drie jaar gekozen.
De MR is (wettelijk) bevoegd alle aangelegenheden te bespreken welke de school betreffen. U kunt de MR bereiken door een e-mail te sturen naar mr@bsbesoyen.nl