Ouderraad

Ouderraad basisschool Besoyen 

 

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad vergadert 5x per jaar met als doel met elkaar het reilen en zeilen op school te delen. Maar ook worden er nieuwe ideeën vanuit school getoetst bij de ouderraad. Kortom het is een platform waar ouders informatie kunnen brengen en halen.
Bij de vergaderingen is ook altijd iemand van de schoolleiding aanwezig. Dat is erg prettig, want zo kunnen we direct zaken toelichten en achtergronden horen. In iedere vergadering worden de afgelopen, de lopende en de komende activiteiten besproken. Zo ontstaan er dan ook vaak diepgaande discussies over ontwikkelingen op school.
De OR is niet voor de behandeling van klachten over een teamlid of individuele zaken die een kind betreffen. Wel kan de OR een rol spelen wanneer er zaken onder de ouders leven die de hele school of een deel van de school aangaan. Ouders die ideeën hebben kunnen dit bij de OR onder de aandacht brengen. Voorbeelden zijn de verkeersveiligheid rond de school, nieuwe initiatieven. De ouderraad organiseert in samenwerking met het team een aantal vaste activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, carnaval, de afscheidsavond groep 8.

Hoe kun je lid worden van de Ouderraad ?
Iedere klas heeft twee klassenouders. Als er een grote aanmelding is wordt er een verkiezing uitgeschreven. Klassenouder ben je voor de periode van max. 2 jaar. Klassenouders zijn automatisch lid van de ouderraad. Klassenouders vormen samen met het bestuur de ouderrraad.
De vergaderingen zijn open, dus u kunt altijd aansluiten. Geef dat dan van tevoren wel even door.


Vergaderdata
Hieronder treft u de vergaderdata aan voor schooljaar 2015-2016.

11 november
13 januari
16 maart
18 mei
6 juli


Wat levert het op?
Als ouder kom je meer in contact met de school. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen.
Je begrijpt ook beter hoe het er op school aan toegaat.
En verder is het gewoon heel erg leuk om samen met andere ouders in een prettige sfeer met elkaar de schouders eronder te zetten!


Meer informatie & ideeën
Uiteraard zijn wij vanuit de Ouderraad graag bereid u meer informatie te geven, maar ook uw ideeën zijn van harte welkom. U kunt daarvoor contact opnemen met ons, maar u kunt ook een bericht sturen naar ons e-mailadres: or@besoyen.nl