Overblijven

Mikz TOM
Ouderportaal login:
https://mikz.ouderportaal.nl/portal/loginExt.seam

De kinderen van basisschool Besoyen kunnen met veel plezier overblijven doordat Stichting TOM (Tussenschoolse Opvang Mikz) een leuke onderbreking van de schooldag van uw kind verzorgt, waarbij ze rustig hun boterhammetje kunnen eten en een leuk en afwisselend aanbod krijgen!
Stichting TOM zet daarvoor hetzelfde team van coördinatoren, buurtsporter en vrijwilligers in. Zij zijn immers bekend bij uw kind(eren) en bij u.

Natuurlijk gezond! Dat smaakt altijd!

Natuurlijk gezond! Dat smaakt altijd! De door de kinderen meegebrachte lunch wordt in alle rust met elkaar gegeten en gedronken. TOM gaat ervan uit dat u als ouder samen met uw kind de beste inschatting maakt van wat uw kind aan voeding nodig heeft. Boterhammen die toch niet gegeten worden, mogen de kinderen in hun trommeltje mee terug nemen, zodat u thuis zicht blijft houden op het eetpatroon van uw kind. Wij zien het als onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dat kinderen gezond eten. Wij stellen het dan ook op prijs (ook ten opzichte van de andere kinderen in de groep), wanneer de inhoud van de lunchtrommel geen snoep bevat!

Leuke vrije tijd met begrijpelijke regels

TSO bij TOM is vooral leuk! Het vindt plaats in de vrije tijd van kinderen, tijd waarin betrokken medewerkers en vrijwilligers zorg dragen voor een gezellige sfeer en respect en aandacht hebben voor ieder kind. Medewerkers en vrijwilligers bieden waar nodig een luisterend oor, zoals u dat thuis ook zou doen! Samen met de kinderen worden regels besproken, die betrekking hebben op het lunchen en samen spelen, om de binding en het groepsproces te versterken. Zo kan ieder kind zich veilig en prettig voelen in de groep.

Ruimte voor rust, spel én beweging!

TOM en de directie van basisschool Besoyen stemmen de manier van werken en omgaan met de kinderen op elkaar af! Naast tijd, rust en gezelligheid tijdens het eten, kunnen de kinderen na het eten kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • actief bezig zijn (v.a. groep 3 is er een buurtsportcoach die de kinderen begeleidt)
  • kleuren of tekenen
  • lekker buiten spelen
  • even uitrusten in het “rustlokaal” met een boekje of tijdschrift

Digitaal aanmelden

Voordat u gebruik kunt maken van het overblijven, moet u uw kind(eren) aanmelden bij Mikz. Dit geldt zowel bij wekelijks afname als bij flexibel afname. Op de website van Mikz (www.mikz.nl) kiest u voor ‘direct inschrijven’ om digitaal aan te melden (na aanmelding ontvangt u een mail ter bevestiging). Ouders die al klant zijn bij Mikz kunnen meteen inloggen, waarna een kind met bijbehorende wachtlijst ingevoerd kan worden.
Als digitaal aanmelden niet mogelijk is, is er een inschrijfformulier voor de TSO verkrijgbaar op school, bij TSO Besoyen of via klant@mikz.nl. Dit inschrijfformulier kunt u inleveren bij de TSO, retour mailen of versturen naar: Mikz, Postbus 200, 5140 AE Waalwijk.

Vaste afname

Het is mogelijk om vaste dagen in de schoolweek af te nemen b.v. elke maandag. Wanneer uw kind gebruik maakt van vaste dagen is het ook mogelijk om af en toe een keer extra op een andere dag te komen, aanmelden kan tot 10.00 uur op de dag zelf via Mikz ouderportaal.

Afmelden bij afwezigheid (b.v. b i j z i e k t e )

Wanneer uw kind wekelijks gebruik maakt van de opvang verzoeken wij u om uw kind s ’morgens voor 10.00 uur af te melden via Mikz het ouderportaal. Als u tijdig afmeldt zal de afwezigheid de volgende maand verrekend worden en ontvangt u de overblijfkosten voor die dag terug. Als er op een bepaalde dag voor de hele school geen TSO is, wordt deze automatisch in mindering gebracht. Let op dat u uw kind wel afmeldt op het moment dat er geen TSO is voor een individuele klas.

Flexibele afname

Bij flexibel gebruik dient u uw kind s ‘morgens voor 10.00 uur aan te melden via Mikz ouderportaal. U kunt het tegoed laten afschrijven van de ingekochte digitale strippenkaart. U kunt kiezen voor een digitale strippenkaart van 5 of van 10 keer.

Gebruik Mizk ouderportaal en de Mikz app

Bij het digitaal inschrijven kiest u zelf uw wachtwoord. In het Mikz ouderportaal kunt u kinderen aanmelden, afmelden en uw facturen inzien. Inloggen is mogelijk via de website van Mikz. Uw debiteurnummer is uw gebruikersnaam. Mikz heeft ook een app voor ouders met de naam Mikz Kinderopvang, waarvoor u dezelfde inloggegevens kunt gebruiken. Als u gebruik wenst te maken van flexibele afname, vermeld dan in de opmerking of u een digitale strippenkaart van 5 of van 10 strippen wilt kopen.

Kosten

De kosten van de TSO zijn:

  • € 2.25 per keer bij vaste afname*
  • € 2,40 per keer als u af en toe gebruik wilt maken van de TSO (kies in ouderportaal voor ‘flexibel’ en vermeld in de opmerking: strippenkaart voor 5 of voor 10 strippen)**

* Vaste afname: kinderen die structureel overblijven op vaste dagen in de week
** Kinderen die op wisselende dagen komen (bijvoorbeeld van ouders, die volgens een wisselend rooster werken).

Wijze van betaling

Uw bijdrage voor de TSO wordt geïnd via een automatische incasso, die u afgeeft aan Stichting TOM. Bij de digitale aanmelding dient u meteen de automatische incasso aan te vinken en uw IBAN nummer in te vullen. Het bedrag wordt vooraf automatisch afgeschreven van uw rekening. Let op: dit betekent dat de maand mei en juni in mei worden gefactureerd en geïncasseerd (rond 25 mei). Facturering vindt plaats op berekening van de werkelijke aanwezige dagen.

Opzegging

U kunt de opvang schriftelijk opzeggen door een mail te sturen naar Mikz kinderopvang via klant@ mikz.nl. Er wordt een opzegtermijn van één maand gehanteerd vanaf datum ontvangst opzegging door Mikz.

Meer informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd terecht bij de TSO coördinator Marijke Boogers 06-41055565 of bij de afdeling Verkoop en Planning via klant@mikz.nl of telefonisch via 0416-369660.