Team MR

In de medezeggenschapsraad van basisschool Besoyen zitten in het schooljaar 2017-2018

 20171030 215250

 

Secretaris: Marcel de Jong (leerkracht)

Voorzitter: Marie de Laaf (ouder)

Namens school:
Edwin van Wijk
Karin Bouten

Namens de ouders:
Carlo van den Broek
Bjorn van Beek

U kunt de MR bereiken door een e-mail te sturen naar mr@bsbesoyen.nl