Team MR

In de medezeggenschapsraad van basisschool Besoyen zitten in het schooljaar 2015- 2016

Namens de ouders:

Guido Mulders, voorzitter

Bjorn van Beek

Carlo van de Broek, penningmeester

Namens het personeel:

Laura Schreuder

Marcel de Jong

Wim de Bie, secretaris

U kunt de MR bereiken door een e-mail te sturen naar mr@bsbesoyen.nl