Kernwaarden

Wij delen de kernwaarden van onze stichting namelijk “aandacht”, “nieuwsgierig” en “samen”.

Wij zijn trots op onze parels: