Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen van de school. De leerlingenraad denkt mee met allerlei zaken die op school spelen. Er wordt besproken wat de leerlingen belangrijk vinden op school, wat er goed gaat en welke verbeteringen er nodig zijn.


Leerlingenraad 2023-2024

De leerlingen van de leerlingenraad zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen. Door de leerlingenraad hebben de leerlingen inspraak. De leerlingen voelen zich hierdoor nog meer betrokken bij de school en voelen zich daar ook medeverantwoordelijk voor. Een mooie manier om de betrokkenheid van onze leerlingen te vergroten. Naast betrokkenheid, leren de kinderen een agenda op te stellen, hun mening formuleren, hoe zij de achterban kunnen raadplegen, beargumenteren en discussiëren. Dit alles valt onder burgerschap.