Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Leerlingen eten hun lunch in de eigen klas en spelen daarna met hun groep buiten.
De deuren gaan om 8.25 uur open, het schoolplein is dan al open. Aan het einde van de dag mogen ouders op het schoolplein wachten als er geen groep(en) meer buiten spelen.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de schooltijd van 8.30 uur tot 14.30 uur.

Op woensdag is de schooltijd van 8.30 uur tot 12.30 uur.