OR

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die een paar keer per schooljaar samen komen. Ze maken daar een start aan de organisatie van de feestelijke activiteiten die op basisschool Besoyen gevierd worden.

De vergaderingen zijn altijd onder leiding van de voorzitter en worden bijgewoond door een teamlid (leraar), dit jaar is dat Ingrid van Rossum.
Om al die gelegenheden te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Onze school hanteert een vrijwillige eigen bijdrage van 30 euro per schooljaar per kind. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad.  De ouderbijdrage bestaat uit een deel van 15 euro voor de activiteiten en 15 euro spaargedeelte voor het aankomende schoolreisje. Elke 2 jaar wordt een schoolreisje georganiseerd. De ouderraad is budgetverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad (MR) van de school.

Hoe gaat de ouderraad te werk?

De ouderraad bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaresse. Deze drie leden vormen samen het bestuur van de ouderraad. Daarnaast kent de ouderraad overige leden die net als het bestuur deelnemen in de verschillende activiteitencommissies.

Tijdens de algemene OR vergadering wordt er een terugkoppeling of een voorruitblik gegeven over de activiteiten. Ervaringen worden gedeeld met elkaar en zo nodig kan extra hulp gevraagd worden. Als laatste neemt de ouderraad een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of als er vragen zijn van algemene aard dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen. Indien nodig worden ze gedeeld met de directeur of doorgespeeld naar de MR.

Onze activiteiten

We organiseren als ouderraad de volgende activiteiten 

Activiteitencommissie 

Voor iedere activiteit gaat een activiteitencommissie aan de slag. In elke commissie zit altijd een leerkracht en een aantal ouders.
De commissie vertaalt de ideeën van de ouderraad in een activiteit en gaat naar een plan… plant en verzint activiteiten, regelt zaken, bekijkt hoeveel begeleiding nodig is etc. 

Wil je meedoen aan zo’n commissie? Meld je dan, vaak staat er een oproep in de Klepkrant.
Ook op de ouderraadvergadering wordt gepolst wie er in een commissie willen. 

Vanuit de leerlingenraad worden de ideeën en vragen van de kinderen ook meegenomen. Voor elke activiteit is een budget beschikbaar. 

Hulpouders 

Naast hulp in de klas, zijn er ook bij feestactiviteiten hand- en spandiensten nodig… dan worden er hulpouders voor de dag gevraagd, of ouders voor het versieren van de school.
Deze hulp wordt gevraagd via de klepkrant, de parro-app of de klassenouders. U kunt u direct aanmelden voor de verschillende activiteiten zodra u een dergelijk verzoek heeft ontvangen.  

Waarom zou je je inzetten?

Neem je deel aan de ouderraadvergadering, commissie, ben je hulpouder, luizenpluis, klassenouder…. Het samen bezig zijn in school is ook ontzettend leuk en gezellig!  En zeg nou zelf al die kinderen die met een blij gezicht rondlopen binnen tijdens de activiteiten dat is natuurlijk een hele mooie beloning voor al het verzette werk.