Schoolplan

Met toestemming van het bestuur en instemming van de MR is het nieuwe schoolplan wat later helemaal afgerond. Dit heeft te maken met de afwezigheid van de directeur sinds het voorjaar van 2023. Zodra het nieuwe schoolplan gereed is, zal dit gepubliceerd worden.
Er is wel een schoolgids met veel informatie. Deze vindt u verderop op deze website.