Overblijven

We hanteren op basisschool Besoyen een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen hun meegebrachte lunch op school gebruiken.

Na het eten spelen de kinderen een 20 minuten buiten.
Tijdens het buiten spelen wordt er door vrijwilligers en ambulant personeel gesurveilleerd. De vrijwilligers zijn in het bezit van een geldige VOG-verklaring.
Bij slecht weer blijven de leerlingen in hun eigen groep en surveilleren de vrijwilligers in deze groepen. De leerkrachten geven dan aan wat er voor activiteiten gedaan mogen worden.