Buitenschoolse opvang

Mocht het nodig zijn dat uw kind(eren) voor of na schooltijd opgevangen moeten worden dan is dat binnen ons gebouw mogelijk. Basisschool Besoyen en kinderopvang MIKZ delen het gebouw.

Let op: mocht u uw kind aan willen melden op onze school én de BSO, willen wij u vragen tijdig contact op te nemen met Mikz.

U kunt contact met hen opnemen om voor- of naschoolse opvang te regelen. Meer informatie is te vinden op http://www.mikz.nl