Ons onderwijs

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. De kerndoelen zijn leidend voor ons onderwijs. Daarnaast richten we ons op het behalen van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.


Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijv. groep 4/5 en 6/7

Binnen onze school wisselen de groepen elk jaar van samenstelling.
We veranderen de groepssamenstelling elk jaar, omdat we zo optimaal mogelijk tegemoet willen
komen aan het sociaal emotioneel- en didactisch leren van onze leerlingen.
Bij de verdeling van de leerlingen zijn voor ons een aantal aspecten van belang:
– het sociaal en emotioneel welbevinden van de leerling
– het gedrag van de leerling in combinatie met anderen
– zelfstandigheid
– concentratie en werkhouding
– schoolprestaties
– persoonlijke afwegingen
– evenredige verdeling jongens/meisjes