Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid speelt een cruciale rol in de ontwikkeling die een kind op school doormaakt. We geloven sterk in de driehoek: ouders, school, kind.

We nodigen ouders jaarlijks een aantal keer uit om met elkaar in gesprek te gaan. Dit begint met een oudervertelgesprek in het begin van het schooljaar. We horen graag van u wie uw kind is en wat u belangrijk vindt in ons werken met uw kind. U wordt ook uitgenodigd voor rapportgesprekken maar we staan ook open voor contact wat vanuit de ouder wordt geïnitieerd. We zien elkaar graag als gelijkwaardige gesprekspartners.

Communicatie

We maken gebruik van de Parro app om de lijntjes met ouders zo kort mogelijk te houden. Via dit kanaal informeert de leerkracht of directie over activiteiten in de klas, planningen van oudergesprekken of belangrijke zaken voor ouders.

De Parro app kan ook door ouders gebruikt worden om in contact te komen met de leerkrachten door een persoonlijk bericht te sturen.

Naast de Parro app is de school tussen 8 en 17 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0416 560525.